Spacer
|
Ochrona danych osobowychDbamy o Państwa bezpieczeństwo...


Wszystkie dane użytkowników naszego sklepu internetowego przetwarzane są zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ustawy o ochronie danych użytkowników mediów elektronicznych (TDDSG).

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia, chyba że chcą Państwo skorzystać z dodatkowych usług serwisowych. Wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w Państwa koncie klienta, mogą Państwo edytować lub wykasować z systemu. Celem realizacji zamówienia przekazujemy Państwa dane osobowe wyłącznie spedycji, która dostarcza zamówienie. Przekazanie danych osobom trzecim np. do celów marketingowych jest wykluczone.

Jeśli konieczne jest zapamiętanie danych połączenia (w tym adresu IP) do realizacji zamówienia lub zastosowania się do przepisów prawnych, będą one zapisywane i natychmiast wykasowane po tym jak już nie będzie takiej konieczności.

Dla Państwa bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dane kart kredytowych nie są zapisywane na naszych serwerach. Provider naszego systemu płatniczego przerabia i wykorzystuje je stosując kod ochronny.

Jeśli zaabonowali Państwo nasz informator mailowy, będą otrzymywali Państwo regularnie wiadomości, nowiny, informacje o produktach i serwisie oraz oferty itp. drogą mailową. Można w każdym momencie zrezygnować z tego bezpłatnego abonamentu klikając na odpowiedni link rezygnacji z newslettera.


Google Analytics

Niniejszy sklep internetowy używa programu Google Analytics, czyli usługę analizy serwisów sieciowych firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. "cookies", czyli dane tekstowe, które zostają zapisane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania z serwisu internetowego. Wygenerowane przez "cookie" informacje na temat korzystania z serwisu internetowego (wraz z adresem IP) przesyłane są do serwera firmy Google w USA, gdzie zostają zarejestrowane. Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania ze strony www, sporządzania raportów (dla operatorów serwisów) na temat ilości wejść na daną stronę oraz do świadczenia dalszych usług związanych z użytkowaniem stron www. W razie potrzeby Google przekaże takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane ustawowo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają takie dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym wypadku nie powiąże Państwa adresu IP z innymi danymi firmy Google. Instalację informacji "cookies" można udaremnić poprzez odpowiednie ustawienie parametrów w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na fakt, iż w takim przypadku nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji oferowanych przez serwis internetowy w ich pełnym zakresie. Użytkując niniejszy serwis internetowy, wyrażają Państwo zgodę na opracowanie danych, które zostały pozyskane na Państwa temat przez Google w sposób opisany powyżej i do celów opisanych powyżej.


Multipick

Godesberger Str. 51, D-53175 Bonn


Top